Laboratoriya Matematicheskogo Modelirovaniya V Mezhdistsiplinarnykh Issledovaniyakh