Kafedra Propedevtiki Stomatologicheskikh Zabolevaniy