Kafedra Prikladnoy Informatiki I Teorii Veroyatnostey