Kafedra Gravitatsii I Kosmologii Uchebno-Nauchnogo Instituta Gravitatsii I Kosmologii