Kafedra Fiziko-Matematicheskikh Metodov Proektirovaniya Slozhnykh Tekhnicheskikh Sistem Raketno-Kosmicheskoy Tekhniki