Kafedra Ekologicheskogo Monitoringa I Prognozirovaniya